Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi

Başlıca Bilgiler

  • Resmi AdBME
  • Kuruluş1782
  • Öğrenci Sayısı20.152
  • QSWORLD801-1000
  • Times1201–1500
  • ŞehirBudapeşte

Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi

Avrupa’nın en köklü ve prestijli teknik üniversitelerinden biri olan Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi üniversitesi 1782 yılında kurulmuştur. Dünya üniversite sıralamalarında ilk 300’de yer alan üniversitede, 14 Nobel ödüllü bilim adamı yetişmiş, bu bilim adamları büyük buluşlara imza atmıştır. Üniversite sekiz fakültede 110 farklı bölümde eğitim vermektedir. Üniversitenin tarihi binaları 1987 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştır. Üniversitede 50 ülkeden öğrenci eğitim görmekte olup, üniversitede 14.000 öğrenci bulunmaktadır. Üniversite YÖK tarafından tanınmakta ve diplomasına denklik verilmektedir.

Sosyal imkânlar, konaklama ve öğrenci yaşamı

Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesinde okuyan öğrenciler başkent Budapeşte’nin sunduğu tüm imkânlardan faydalanırlar. Üniversite binası öğrencilerin etkili ve verimli eğitim alabilmeleri için tüm teknik donanım ve altyapıya sahiptir. Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesinde öğrenciler konaklama olarak genellikle ev kiralamayı tercih etmektedir. 2-3 kişilik dairelerin kişi başı maliyeti 200 – 250 Euro civarında olmaktadır.

Başvuru ve kabul koşulları

Lisans düzeyinde başvuru için lise mezunu olmanız yeterlidir. TYT ve AYT sınavında bir üniversiteye yerleştirilmiş olma şartı aranmamaktadır. Başvuran öğrenciler kısa bir seviye tespit ve yerleştirme sınavı ile yabancı dil seviyeleri ve alan bilgisi seviyelerine uygun bölüme ya da hazırlık sınıfına alınırlar ve eğitime başlatılırlar.

Yüksek lisans düzeyinde başvuru için sadece üniversite diploması (ya da çıkış belgesi) ve not dökümünüz yeterlidir.

Başvurunuzu Mayıs ayından başlayarak yapabilirsiniz.

Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesinin Bölümleri

Başvuru ücreti:150€

Bölümler (İngilizce) Süre (Sömestr) Ücret (Yıl/Euro) Başlangıç
Hazırlık Programı
Mühendislik Bölüm Hazırlık (Civil Engineering Preparatory year) 2 6.400 Eylül
Mimarlık Bölüm Hazırlık (General Course in Architecture) 2 6.400 Eylül
Mühendislik Bölüm Hazırlık (Pre-Engineering) 1 3.200 Şubat
Mimarlık Bölüm Hazırlık (Pre-Architecture) 1 3.200 Şubat
Lisans Bölümleri
Mimarlık (BSc+MSc) 10 6.400 Eylül
Kimya Mühendisliği 7 6.400 Eylül
İnşaat mühendisliği 8 6.400 Eylül
Bilgisayar Bilimi Mühendisliği 7 6.400 Eylül
Elektrik Mühendisliği 7 6.400 Eylül
Matematik 6 6.400 Eylül
Makine Mühendisliği 7 6.400 Eylül
Yüksek Lisans Bölümleri
Mimar (Architect) 4 7000 Eylül
Bilgisayar Bilimi Mühendisliği (Computer Science Engineering) 4 7000 Eylül/Şubat
Kimya Mühendisliği (Chemical Engineering) 4 7000 Eylül/Şubat
İnşaat Bilişim Teknolojileri Mühendisliği (Construction Information Technology Engineering) 3 7600 Eylül
Elektrik Mühendisliği (Electrical Engineering) 4 7000 Eylül/Şubat
Mühendislik Yönetimi (Engineering Management) 4 7000 Eylül
Finans (Finance) 4 7000 Eylül/Şubat
Altyapı Mühendisliği (Infrastructure Engineering) 3 7000 Eylül/Şubat
Arazi Etütleri ve Jeoinformatik (Land Surveying and Geoinformatics) 3 7000 Eylül
Lojistik Mühendisliği (Logistics Engineering) 4 7000 Eylül
Yönetim ve Liderlik (Management and Leadership) 4 7000 Eylül
Matematik (Mathematics) 4 7000 Eylül/Şubat
Makine Mühendisliği Modellemesi (Mechanical Engineering Modelling) 4 7000 Eylül/Şubat
Fizik (Physics) 4 7000 Eylül/Şubat
Yapısal Mühendislik /Structural Engineering) 3 7000 Eylül/Şubat
Ulaştırma Mühendisliği (Transportation Engineering) 4 7000 Eylül
Araç Mühendisliği (Vehicle Engineering) 4 7000 Eylül
Bölgesel ve Çevresel Ekonomik Çalışmalar (Regional and Environmental Economic Studies) 4 7000 Eylül/Şubat
Uygulamalı Matematik (Applied Mathematics) 4 7000 Eylül/Şubat
Otonom Araç Kontrol Mühendisi (Autonomous Vehicle Control Engineer) 4 7000 Eylül

İletişim

Galeri